Päätön DAM: UKK

Mikä on ”päätön” eli headless DAM ja miten se poikkeaa perinteisestä?